f t m l g s
Voorzitter en twee leden Raad van Commissarissen

Organisatie
Fellenoord BV via Galan Groep

Functie
Voorzitter

Branche
Overheid

Datum
07-09-2023

Locatie
Eindhoven

Voorzitter en twee leden Raad van Commissarissen 
Eindhoven

Wil jij een hoofdrol spelen bij de grootste stedelijke transformatie in Brabant? Dat kan in Eindhoven.

1 CONTEXT
Eindhoven krijgt een nieuw stadshart. Het gebied rondom station Eindhoven Centraal gaat in 25 jaar volledig op de schop. De breed geasfalteerde Fellenoord gaan we versmallen tot een groene boulevard. Voor de Dommel die zich door twee tunneltjes perst, leggen we een groene vallei aan onder het spoor. Het drukste busstation van Nederland gaat ondergronds, om de stad bovengronds een prettig plein terug te geven. De betonnen tunnels in het gebied verdwijnen, zo geven we fietsers en voetgangers een evenwaardige plek in de stad. Al de ruimte die we met deze ingrepen winnen, geven we terug aan onze inwoners: er is voorzien in 8 duizend woningen en er zullen straks 16 duizend mensen wonen. Deze opgave is onderdeel van de MIRT afspraken met het Rijk en regionale partners bestaande uit overheden en bedrijven met een totale omvang van ruim 1,5 miljard euro. Zo krijgt Brainport Eindhoven een gebied van wereldkwaliteit, het visitekaartje dat past bij deze economisch sterk groeiende regio, dat een aantrekkingskracht uitoefent op talent uit de hele wereld. Een nieuw stadshart wat er voor iedereen in de stad en regio is, een internationale plek waar hightech en design de toon zetten.

Om dit alles te laten slagen, richten de gemeente Eindhoven en de provincie Noord-Brabant samen een ontwikkelmaatschappij op. Gemeente Eindhoven en de provincie Noord-Brabant zullen ieder eigenaar zijn voor 50 procent van de aandelen in deze BV. Wil jij een hoofdrol spelen bij de grootste stedelijke transformatie in Brabant? Dat kan.

2 DE OPGAVE EN DE ORGANISATIE
De op te richten ontwikkelmaatschappij zorgt ervoor dat er concrete afspraken komen met de eigenaren en vastgoedontwikkelaars in het gebied, voor het realiseren van de geambieerde woningen en kantooroppervlak. Ook staat zij aan de lat voor het realiseren van de inrichting van een nieuwe, uitnodigende openbare ruimte. Om dit succesvol te doen wordt een nieuwe organisatie neergezet (ongeveer 10 fte), in de vorm van een BV. Een organisatie die de opgaven waarmaakt, zowel aan private als aan de publieke kant. Uiteraard werkt de ontwikkelmaatschappij nauw samen met de ambtelijke organisaties van zowel provincie als gemeente.

Het is de opgave aan de directeur om op bevlogen wijze de opgaven, zoals geformuleerd door de Eindhovense raad en de Brabantse staten het businessplan, waar te maken. De directeur is verantwoordelijk voor het realiseren van de ontwikkelvisie voor het gebied Fellenoord en het behalen van de doelstellingen. Hij/zij draagt zorg voor de ontwikkeling van het gebied tot een samenhangend, betaalbaar en aantrekkelijk woon-, werk- en verblijfsgebied met voorzieningen voor iedereen. Uiteraard met oog voor de optimalisatie van de publieke grondexploitatie.

3 DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
Om deze mooie ontwikkeling in Eindhoven optimaal tot zijn recht te laten komen wordt een krachtige en evenwichtige raad van commissarissen samengesteld. Een divers, onafhankelijk team met een heldere visie op toezichthouden, met ruime kennis van en een uitstekend gevoel bij de mentaliteit van Brainport Eindhoven. Een RvC die echt snapt wat deze ontwikkeling, midden in de stad, betekent en vraagt. Een RvC die opereert met een open vizier, dichtbij als dat nodig en gewenst is, op gepaste afstand daar waar het kan. De RvC wordt door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd en bestaat uit drie personen, een voorzitter en twee leden, met een financiële en een governance portefeuille. De raad heeft een adviserende rol bij aandeelhoudersbesluiten en voor de directeur-bestuurder van de onderneming vervult de RvC naast de functie van klankbord ook de werkgeversrol.

Voor de ontwikkelmaatschappij Fellenoord BV
Alle leden beschikken over de volgende kwaliteiten:


Specifiek profiel: Voorzitter


Portefeuille: Financieel


Portefeuille: Governance


4 WAT HEBBEN WE JOU TE BIEDEN
Het leveren van een belangrijke bijdrage aan één van de mooiste gebiedsontwikkelingen van Nederland.

De bezoldiging geschiedt conform de Wet normering topinkomens.

In deze rollen werk je voor en aan Eindhoven en Brabant en voor de wereld om ons heen. Eindhoven en Brabant werken bewust aan een diverse en inclusieve organisatie en vragen dat ook van hun partners. Fellenoord BV wil hier een bewuste bijdrage aan leveren.

5 HOE VERLOOPT HET SELECTIEPROCES
De werving- en selectieprocedure wordt begeleid door Ronald Bruin, partner bij de Galan Groep. Ronald zal de gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten, daaruit volgt een presentatie aan de opdrachtgever. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de selectiegesprekken. Solliciteren kan via het sollicitatieformulier op onze website.

Een integriteits- en netwerkscan zal onderdeel zijn van de procedure.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Delen op social media:
Solliciteren?

Neem contact op met:
Ronald Bruin

Klik hier voor meer informatie.

Alle vacatures van Fellenoord BV via Galan Groep

Contactformulier


 
Voeg hier uw sollicitatiebrief en CV toe.