f t m l g s
Directeur Vastgoed

Organisatie
Erasmus MC

Functie
Directeur

Branche
Overig

Datum
04-07-2022

Locatie
Rotterdam

Directeur Vastgoed

Het Erasmus MC zoekt een directeur Vastgoed met een bewezen track record in ontwikkeling en beheer. 

 

Functie inhoud

De Raad van Bestuur van het Erasmus MC zoekt voor deze sleutelfunctie een verbindende en inspirerende directeur die uitvoering geeft aan het Masterplan 2050.

De focus voor de komende jaren ligt bij het realiseren van de complexe renovaties van het faculteitsgebouw en het Sophia Kinderziekenhuis. Dit in directe samenwerking met betrokken onderzoekers, zorgprofessionals en management. Samenwerking vormt de basis van uw handelen en u heeft er plezier in om door samenspel te zorgen voor het meest optimale resultaat. Dit is niet altijd een gemakkelijke opgave; u geniet van de interactie en het stakeholdermanagement. U ‘duwt’ op een natuurlijke en professionele wijze de organisatie in de rol van vastgoedgebruiker.

Een belangrijke onderliggende uitdaging is het professionaliseren van de eigen vastgoedorganisatie. U zorgt voor een stevige basis door het consequent en strak borgen van processen op operationeel, tactisch en strategisch niveau. U pakt deze processen op en bouwt samen met de medewerkers aan een stevig fundament. U zorgt voor een stevige inrichting van financial control, risicomanagement en auditing als voorwaarden voor succes. Dit vraagt van u als nieuwe directeur een verdieping op de inrichting binnen de afdeling en de juiste inbedding in de organisatie om zo gericht te kunnen (bij)sturen.

 

Kerntaken en verantwoordelijkheden in de functie:

 

Werkomgeving

Het Erasmus MC staat voor excellente patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. In het Erasmus MC werken we continu aan het verbeteren van de zorg van vandaag en de gezondheid van morgen. We zijn baanbrekend, verleggen grenzen en lopen voorop in onderzoek, onderwijs en zorg. Het Erasmus MC is de academische motor die nieuwe regionale, nationale en internationale samenwerkingen en netwerken vormgeeft, leidt en faciliteert, en de regio verbindt met nationale en internationale ontwikkelingen. De kracht van het Erasmus MC ligt in de nauwe verbinding tussen kliniek en faculteit.

 

Technologie wordt een steeds belangrijker en een niet meer weg te denken onderdeel van alle kerntaken. Het Erasmus MC streeft ernaar het eerste technische UMC van Nederland te zijn. Daarbij heeft het Erasmus MC ook veel aandacht voor hoe deze technologie in de dagelijkse praktijk geïmplementeerd moet worden en ook voor de maatschappelijke uitdagingen die niet middels technologie geadresseerd kunnen worden. We werken met de nieuwste apparatuur, technieken en zorgprocessen in een state-of-the-art gebouw dat in 2018 is opgeleverd. Een moderne bouw- en installatietechnische infrastructuur met bijbehorend professioneel beheer is cruciaal voor het Erasmus MC.

 

Op dit moment wordt er door het Erasmus MC samen met verschillende partijen gewerkt aan het realiseren van de Erasmus MC campus (ECO). De campus wordt een levendige plek waar gezondheidszorg, technologie en ondernemerschap samenkomen en ruimte vinden in (nieuwe) gebouwen. Zorgorganisaties, innovatieve bedrijven op het gebied van gezondheid en technologie, onderwijs- en onderzoeksinstellingen werken hier in de toekomst samen om de nieuwste technologische ontwikkelingen in de praktijk te brengen. Dit staat in het Masterplan 2050 voor de Erasmus MC Campus dat begin 2022 is vastgesteld. Vastgoed heeft een belangrijke rol in het realiseren van dit masterplan.

 

De afdeling Vastgoed / Programma Integrale Bouw heeft tot taak om integrale aansturing en samenhang aan te brengen in alle activiteiten die met nieuwbouw, instandhouding en onderhoud & beheer van gebouwen te maken hebben. Daarbij wordt gewerkt vanuit een vastgoedstrategie, die optimaal aansluit bij de strategische doelen van het Erasmus MC. Vanuit de vastgoedstrategie worden in een Lange Termijn HuisvestingsPlan de operationele doelen geformuleerd en wordt door huisvestingsvraag- en aanbod op elkaar af te stemmen, het vastgoed beheerd en onderhouden gewijzigd en gemuteerd.

 

Binnen de afdeling wordt gewerkt in zes teams die worden aangestuurd door een (programma)manager. Deze teams zijn:

 

 

De directeur en de (programma)managers vormen samen het managementteam van de afdeling. Als directeur Vastgoed geeft u leiding aan de afdeling en rapporteert u rechtstreeks aan de Raad van Bestuur. U bent tevens lid van het organisatie brede Directeuren Overleg in het Erasmus MC.

 

Profiel

U bent een modern leider die medewerkers inspireert en in hun kracht zet, hen ruimte geeft en uitdaagt om hun integrale verantwoordelijkheid te nemen om alle uitdagingen die er liggen te realiseren. U geeft hierin het goede voorbeeld, u stimuleert een diverse en inclusieve cultuur waarin samenwerken en leren bij elkaar komen.

 

De functie is bij uitstek geschikt voor een stevige teamspeler met veel ervaring in het realiseren van vastgoed. U bent een soepele communicator met senioriteit, daadkracht, empathisch vermogen en natuurlijk autoriteit. U beweegt zich gemakkelijk en flexibel binnen de diverse culturen, de politieke omgeving van het Erasmus MC en u bent in staat om op een zakelijke en verbindende wijze de gewenste en noodzakelijke organisatieontwikkelingen / professionaliseringsslagen door te voeren. U bewaakt hierbij actief de balans tussen ontwikkeling en beheer. U heeft een brede achtergrond in (her-)ontwikkeling, beheer en vastgoedfinanciering.

Tevens;

 

 

Bekijk hier de voorwaarden voor indiensttreding bij Erasmus MC.

 

Wat bieden wij

Een uitdagende functie binnen het grootste en meest veelzijdige Universitair Medisch Centrum (UMC) van Nederland met hoge ambities op het gebied van zorg, onderwijs en onderzoek.

 

 

Alle arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Universitair Medische Centra.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer C.J. (Arjan) Windhorst, sector manager huisvesting en advies, telefoon 06 160 415 14. Voor alle overige vragen kunt u terecht bij de mevrouw drs. Y.C. (Yolanda) Gagliardi MCM, directeur HR, telefoon: 010 703 20 65.

 

Het Erasmus MC streeft ernaar dat de samenstelling van haar medewerkers in de diverse functiegroepen de samenstelling van de Nederlandse bevolking goed weerspiegelt. Bij gelijke geschiktheid van kandidaten wordt hier rekening mee gehouden.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.

Delen op social media:
Solliciteren?

Neem contact op met:
Arjan Windhorst

Klik hier voor meer informatie.

Alle vacatures van Erasmus MC

Contactformulier


 
Voeg hier uw sollicitatiebrief en CV toe.